Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 32, 13 - 19 септември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 13 - 19 септември 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 32 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на начислени/изплатени възнаграждения за технически услуги по сключени договори с чуждестранни физически лица

На основание чл. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) обект на облагане по този закон са доходите на местните и чуждестранните физически лица. Съгласно чл. 5 от ЗДДФЛ чуждестранни физически лица са лицата, които не са ме...

Държавен вестник

ДВ, бр. 69 от 20.8.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Декларация във връзка с упражненото полицейско насилие от длъжностни лица срещу протестиращи граждани в периода юли - септември 2020 г. 2. Решение за внасяне на доклад от главния прокурор на Република България. Президентът...

ДВ, бр. 70 от 24.8.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси. 2. Решение за избиране на Комисия по конституционни и правни въпроси. 3. Решение за избиране на Комисия по икономическа политика, иновации и туризъм. 4. Решение за избира...

ДВ, бр. 71 от 27.8.2021 г.

Народното събрание прие Решение във връзка с разискванията по питането от народните представители Велизар Шаламанов и Калоян Янков към служебния министър на отбраната Георги Панайотов относно реализация на Програма за развитие на отбранителните спосо...

ДВ, бр. 72 от 31.8.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за промяна в състава на Комисията по околната среда и водите. 2. Решение за промяна в състава на Комисията по политиките за българите извън страната. 3. Решение за промяна в състава на Комисията за прякото участие ...

Въпроси и отговори

Икономическа дейност срещу възнаграждение, при която възникват облагаеми доставки

Българско дружество (ЕООД), нерегистрирано по ЗДДС, възнамерява да предоставя услуги на физически лица. Услугата е водене на групови семинари, свързани с психично и емоционално израстване и здраве. Групите ще се събират чрез електронно базирани метод...

Неспазване на предизвестието при прекратяване на трудов договор

Работодател е връчил предизвестие на служител за прекратяване на трудовия му договор. Може ли работодателят да прекрати трудовия договор преди изтичането на предизвестието? В случаите по чл. 328 от КТ работодателят има право да прекрати трудовите до...

Обезценка на ДМА

Фирма Х е закупила ДМА - нежилищна сграда, през 2005 г., ползвана за производствени нужди на фирмата с отчетна стойност 900 единици. Сега е направена експертна оценка на сградата от независим оценител на стойност 600 единици с тип предназначение мага...

Осигурителни аспекти при дистанционна работа от България по договор в САЩ

Отговаря Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ Българска гражданка, която работи на постоянен трудов договор в САЩ, е уведомила работодателя си, че иска да работи 2 месеца дистанционно от България. Дължат ли се социални/здравни вноски в България п...

Осчетоводяване на начисления ДДС съгласно митническа декларация

Имаме взаимоотношения със страни от ЕС, с които сме сключили договор за печат на 2000 бр. детски книги. Фирмата от ЕС печата книгите в Китай, като те пристигат под формата на внос. Фактура ни е издадена от европейската фирма и съответно на нея заплащ...

Преустановяване на начисляването на счетоводни и данъчни амортизации

Производствено предприятие - ООД, спира своята производствена дейност считано от 1 ноември 2020 г. Дълготрайните материални активи, собственост на дружеството - сгради, машини, автомобили, не се използват за никаква дейност. Очаква се въпросните ДМА ...

Продажба на стоки по интернет

Дружество по ЗДДС осъществява продажби на дребно чрез собствен уебсайт, както и чрез платформа на еМАГ? За момента продажбите са за клиенти в страната. Клиентите поръчват на платформата на еМАГ, плащанията с карти става през банкова сметка на еМАГ, в...

Разпределение на печалбата в ЕООД

Българско еднолично дружество с ограничена отговорност през 2020 г. извършва скрито разпределение на печалбата. През трето тримесечие на 2020 г. са извършени няколко превода от дружествената сметка към сметката на едноличния собственик на капитала. С...

Справочник

Въпроси във връзка с преминаване на служителите на фирмата към работа от разстояние

Министерство на труда и социалната политика 1. Възможно ли е в трудовия договор или споразумение към такъв за работа от разстояние да се посочат няколко адреса, от които служителят иска да упражнява трудовите си задължения? Необходимо ли е да се пос...

Справочна информация бр. 32/2021

Централни валутни курсове за периода 03.09. - 09.09.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...