Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 41, 15 - 21 ноември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 15 - 21 ноември 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 41 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Разпоредбата “улесняване доставката на стоки” от ЗДДС при ползването на електронен интерфейс

Трябва ли българска фирма, регистрирана по ЗДДС, продаваща стоки под 150 евро чрез електронен магазин на клиенти - физически лица от и извън ЕС, да се регистрира по режим OSS? Движението на стоките е следното: клиентът - физическо лице от ЕС, прави п...

Въпроси и отговори

Изискуемост на задължения по ЗДДС, определени с обжалван ревизионен акт

Въпросът е актуален при наличието на висящо публично производство за събиране на задължения по ЗДДС, определени с ревизионен акт и потвърдени след обжалване с влязло в сила съдебно решение на Върховния административен съд (ВАС). Пример: При данъчна р...

Облагане с ДДС при предоставената услуга, свързана с внос - демюрейдж

Българско дружество, регистрирано по ДДС, извършва внос на контейнер със стока от Пакистан. Във връзка с вноса получава инвойс от швейцарска фирма за демюрейдж на контейнера. Стойността на демюрейджа участва при формирането на митническата основа за ...

Определяне на нивото на заплащане в различни населени места за една и съща позиция

Възможно ли е една и съща позиция да бъде с различно заплащане в различни градове в България? Ако не е възможно, моля за информация кой закон се нарушава и по възможност съвет от ваша страна по какъв начин можем да го направим законно? Ако е възможно...

Отчитане на вторичните продукти от отглеждане на пшеницата

Как следва да се отчете сламата като вторичен продукт след прибиране на пшеницата, като следва да се има предвид, че сламата не се реализира нито като сено, нито балирана, а излиза в смляно състояние по време на самия жътвен процес, остава на полето ...

Счетоводно и данъчно третиране на активи, придобити чрез финансиране

Финансирането като безвъзмездна помощ е предоставянето на финансови средства неотменимо или под условие с цел постигане на определени цели, покриване на загуби, посрещане на бъдещи задължения, придобиване на дълготрайни активи и за текущата дейност з...

Упражняване на трудова дейност като самоосигуряващо се лице в България и същевременно упражняване и трудова дейност като наето лице в държава - членка на ЕС

През 2020 г. самоосигуряващо се лице - собственик и управител на ЕООД в България, е работил и е бил осигурен и по трудов договор с работодател в Белгия. В България самоосигуряващото се лице получава доходи от личен труд в качеството си на собственик ...

Справочник

Справочна информация бр. 41/2021

Централни валутни курсове за периода 5.11. - 11.11.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете ...