Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 10, 7 - 13 март 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 7 - 13 март 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 10 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Изменения и допълнения на ЗДДС за 2022 г.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС, обн., ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г., са направени изменения и допълнения в ЗДДС, с които се въвеждат разпоредби от нови европейски директиви, отстраняват се констатирани несъответствия на действащи разпоред...

Народно събрание

Народното събрание гласува окончателно на второ четене бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Депутатите приеха на второ четене за периода от 1 януари до 30 юни 2022 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да е в размер на 370 лв., а от 1 юли 2022 г. размерът й да се увеличи с 6,1 на сто, като достигне до 392,57 лв. З...

Парламентът гласува на второ четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г.

Бюджетното салдо е балансирано според вносителя - Министерският съвет. Общата сума, заложена по приходи и трансфери, се предвижда да е 6 050 749 900 лева. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването от 106 570 600 лв., гласуваха депутати...

Парламентът гласува на второ четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г.

Бюджетното салдо е балансирано според вносителя - Министерският съвет. Общата сума, заложена по приходи и трансфери, се предвижда да е 6 050 749 900 лева. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването от 106 570 600 лв., гласуваха депутати...

Парламентът намали данък “Уикенд” на 3 на сто с приемането на второ четене на промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Новата ставка на данък “Уикенд” влиза в сила от обнародването на измененията в “Държавен вестник”. Няма да се облагат доходите от лихви по влогове в банки, установени в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумени...

Държавен вестник

ДВ, бр. 15 от 22.2.2022 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление. Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 58 за насрочване на частичен избор за кмет на община Ракитово, област Пазарджик, на 3 юли 2022 г. 2. Указ № 59 ...

ДВ, бр. 16 от 25.2.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Конституционния...

ДВ, бр. 17 от 1.3.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане. 2. Декларация във връзка с агресивните военни действия на Руската федерация срещу Украйна. Правителството прие: 1. Постановление № 18 от 25 февруари 2022 г...

Въпроси и отговори

Деклариране на доходи от наем

Лице има имот, който от 01.07.2021 г. дава под наем и е задължен по ЗДДФЛ да подава всяко тримесечие декларация и да плаща авансово данък съгласно закона. Лицето не е подало такива декларация за третото тримесечие и не е платило авансов данък. Какво ...

Заплатите в администрацията

В служебни правоотношения съм с работодател по реда на Закона за държавния служител. Наскоро бе изготвена годишната ми оценка за изпълнението на заеманата длъжност със заключение “изпълнението надвишава изискванията”. Тъй като бюджетът не е достатъче...

Особености на годишното счетоводно приключване за 2021 г. в земеделските кооперации

Годишното счетоводно приключване във всяко предприятие, включително и в земеделската кооперация е важен етап от нейната работа, бих казала един от най-важните. Защо? Защото този процес, когато е планиран и извършен по правилния начин, ще помогне на с...

Третиране по ЗДДС на организирането на спортни събития

1. Във връзка с домакинства на големи спортни събития с международен характер - европейски и световни първенства, регламентирани от CEV или FIVB, федерацията е задължена да осигури цялостна организация на събитието - настаняване на участниците, изхра...

Справочник

ВКС обясни в тълкувателно решение как се определя кое дело е търговско и кое гражданско

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 3/2019 г. от 23.02.2022 г. по Тълкувателно дело № 3/2019 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Дело с предмет правоотношения, възникн...

Решение на СЕС относно данък при източника върху фиктивни лихви

Решение от 24.02.2022 г. на СЕС по дело C‑257/20 Съдът на Европейския съюз (СЕС) се произнесе по преюдициално запитване на Върховния административен съд (ВАС) за това дали правото на съюза допуска облагане под формата на данък, удържан при изт...

Справочна информация бр. 10/2022

Централни валутни курсове за периода 25.02. - 2.03.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Стартира кампанията за годишна отчетност на предприятията за 2021 г.

Национален статистически институт На 1 март 2022 г. официално стартира годишната кампания за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) на предприятията през 2021 година. За улеснение на потребителите продължава да функционира изграденият съвме...