Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 8, 16 - 30 април 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 8 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-21 от 18.01.2022 Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-21 от 18.01.2022 г., относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е регистрирано на ...

№ 07-00-381 от 04.01.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-381#1 от 04.01.2022 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Ф“ АД е дружество, извършващо търговия с оборудване за басейни, сауни и спа центро...

№ 3-156 от 04.02.2022 г. Относно: Регистриране и отчитане на продажби на стоки, извършвани от електронен магазин

Според изложеното в запитването, „Ф“ ЕООД извършва продажби на промишлени стоки, основно чанти и бижутерия, чрез онлайн магазин на физически лица. Всички реализирани продажби до м.12.2021 г. са плащани чрез пощенски паричен превод(ППП). Независимо от...

№ 94-00-1 от 10.01.2022 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-1/10.01.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: С решение на събрание на кредиторите е определено текущо възнаграждение на синдика в ра...

№ 96-00-3 от 06.01.2022 г. Относно: Здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице, на което е отпусната пенсия

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-3/06.01.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че се осигурявате като самоосигуряващо се лице – собственик на едн...

№ 96-00-6 от 11.01.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП ….постъпи запитване с вх. № 96-00-6/11.01.2022 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Н“ ООД е новорегистрирана фирма с НКИД 8559 – Други образователни дейности некласифицирани другаде...

Анотации

Данъчни аспекти при продажба на земеделски земи от физическо лице

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин е продал две наследствени земеделски земи. Предстои да бъдат изповядани още две сделки с различни купувачи - УПИ, придобито по наследство, и УПИ, придобито преди п...

ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От 01.07.2000 г. насам, процентът ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит следва да се определя като се вземе предвид целия трудов стаж или този по специалността - педагогическия при учителите. ...

Неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Отпускът за отглеждане на дете до две години на наша служителка изтича през м 08.2022 г. Тя се съмнява дали детето ще се класира за прием в детска градина. Ако служителката излезе в неплатен отпуск по ч...

Няма изрично изискване трудовия договор да бъде на български език

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли задължение трудовият договор да е на български език (или поне да има двуезична версия и на български език)? Ако има кое е правното основание и в кой нормативен акт се съдържа подобно изискване (ил...

Отпуск на работник при кръводаряване

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя на трудов договор и 12 часови смени с месечен график, който се изготвя от работодателя. На 19.04.22 г. пуснах заявление за отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 2 за кръводаряване в деня на даване и следв...

Преминаване от безсрочен към срочен трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител с трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ за неопределено време, е подал заявление с изврично писменно желание да премине в срочен трудов договор. Може ли да стане с подписване на допълнит...

Процедура при прихващане на задължения

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какви задължения може да се прихващат? Каква е процедурата, по която става това? Възможно ли е всичко да се прихваща? Българският закон позволява прихващането на насрещни вземания, но заедно...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май 2022 г.

До 10-ти май: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 8 от 2022 г.

ДВ, бр. 12 от 11.2.2022 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Христо Гаджев към министъра на отбраната Стефан Янев относн...

Осигурителен календар за май 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 8/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 март - 5 април 2022 г Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...