Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 28, 11 - 17 юли 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 11 - 17 юли 2022 г.
Законодателство

Някои аспекти при издаване на фактури от физически лица, наети по граждански договор - нерегистрирани по ЗДДС и без регистрация като СОЛ по смисъла на КСО

По смисъла на нормата на чл. 94 от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС, вписването на лицата в специалния регистър за целите на облагането с ДДС е особено регистрационно производство извършвано от органите на НАП, във връзка с което регистрираните лица получават отде...

Народно събрание

Народното събрание прие актуализацията на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022 г.

Депутатите гласува консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) по разходите и трансферите на стойност 18,2 млрд. лева (18 247 722,1 хил. лева). От тях 15,5 млрд. лева са за пенсии. Това е заложено в актуализацията на бюджета на ДОО за 2022 г., която парламент...

Народното събрание прие на второто гласуване актуализирания бюджет на НЗОК

Депутатите одобриха разходи за персонал от 62 100 000 лв. Прието беше предложение да отпаднат предвидените пари за ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурени лица. Така общата сума за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сиг...

Парламентът прие на второ четене актуализирания бюджет на държавата за тази година

Нулева ставка на данък добавена стойност (ДДС) за доставка на хляб и брашно гласуваха депутатите. Мярката ще се прилага до 1 юли 2023 г. за доставка на хляб и брашно с място за изпълнение на територията на страната, при внос на стоки на територията на страната, като и при облагае...

Въпроси и отговори

Дерегистрация по ЗДДС

Дружество е регистрирано по ДДС и притежава имот, за който изцяло е приспаднало данъчен кредит. Имотът е придобит преди 15 години и през цялото време е използван за облагаеми доставки. Към момента за дружеството отпада задължението да остане регистрирано по ДДС и иска да се дерег...

Облагане на доставките при електронна търговия

Дружеството ни е в процес на разработка на електронен сайт за търговия, вследствие на което възникнаха следните въпроси, свързани с документирането на разплащането към нас от клиентите ни в следните случаи: 1. Когато плащането се извършва чрез наложен платеж на стока, която е соб...

Осигуряване на украински, албански, турски и гръцки граждани

Български работодател ще сключи трудови договори с украински, албански, турски и гръцки гражданин. Как следва да се провежда осигуряването на наетите лица? На основание чл. 129 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да осигури работника или служителя при условия и по ре...

Прекратяване на трудов договор поради пенсиониране на материалноотговорно лице

Наш служител навършва годините за пенсия на 27.07.2022 година и подава следното заявление: “С настоящето Заявление и на основание чл. 327, ал. 1 т. 12 от Кодекса на труда изразявам желанието си да ми бъде прекратено трудовото правоотношение поради придобиване право на пенсия за о...

Третиране на доставката на туристически услуги за настаняване

Дружество възнамерява да започне дейност за отдаване на нощувки на бунгала. Плащанията ще се извършват по банка и в брой. Дружеството е регистрирано по ДДС. Въпроси: 1. С какъв документ по ЗДДС се декларират продажбите за нощувки в декларацията по ДДС постъпили по банка? 2. Някои...

Справочник

ВКС постанови, че не подлежи на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 2/2018 г. от 23.06.2022 г. по Тълкувателно дело № 2/2018 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Определение на апелативен съд, постановено по чл. 274, ал. 2, предл....

Данъци и осигуровки при краткосрочно отдаване под наем в онлайн платформи

Национална агенция за приходите Размер на вноските и покрити осигурени социални рискове При краткосрочно предоставяне на недвижими имоти чрез онлайн платформи се дължат определени данъци (патентен данък, или данък върху доходите на физическите лица, или корпоративен данък, или Д...

Справочна информация бр. 28/2022

Централни валутни курсове за периода 1.07. - 7.07.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 28 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...