Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2024 > бр. 6, 16 - 31 март 2024 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2024 г.
Писма и указания

№ 53-00-230 от 15.12.2023 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № ………….. г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодек...

№ 96-00-16 от 23.01.2024 г. ОТНОСНО: възможност за извършване на дейност по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-16/23.01.2024 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Регистриран сте като едноличен търговец. Работите на трудов договор на пълен работен ден. Извършвате с личен ...

№ М-24-36-83 от 07.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с изплатени суми по силата на Общински колективен трудов договор

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП …, заведено с вх. № …. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: В Общински колективен трудов договор (ОКТД) за сектор „Образование...

№ М-24-37-19 от 19.01.2024 г. ОТНОСНО: данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на изграждането на фотоволтаични електрически централи (ФвЕЦ) върху имот, собственост на трето лице, като лицето, страна по договор за присъединяване на обект на производител на ел. енергия, не притежава право на строеж върху имота

В Централно управление на Национална агенция за приходите е заведено писмено запитване от органи по, препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“. Изложена е следната фактическа обстановка: 1. В хода на извършване на ревизионно производство ...

№ М-24-38-77 от 26.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 123, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. № М-24-38-77/11.12.2023 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Капиталът на „Т…. земя“ ООД е собственост на „Т..“ ЕООД и Г.М.. Г.М., в качеството си на физическо...

№ М-24-39-186 от 15.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № М-24-39-186, в което е изложена следната фактическа обстановка: … ЕООД е дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, което е част от корпоративната...

№ М-24-39-194 от 08.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на глава десета от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на придобити търговски марки

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-39-194/01.11.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: „В….“ ЕАД е с предмет на дейност производство и бутилиране на вино и високо-алкохолни напитки. Дружеството притежава лиценз за пр...

Анотации

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме назначен на половин щат на трудов договор държавен служител работещ в община. Следва ли да му се изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по трудовия договор? От запитването правим извода, че слу...

Издаване на трудова книжка

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Български гражданин, кандидатстващ за работа в нашата фирма, е работил само в Англия. Там няма издадена трудова книжка или трудов договор, но има някакво осигуряване, което се вижда в системата на Англия. Трябва ли да му издаваме ние...

Иск за установяване на трудов стаж

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В случай, при който осигурено лице не може да получи документ за осигурителен стаж и доход (УП-3) за периода, през който е упражнявало трудова дейност, поради липса на такава информация у правоприемника на прекратеното осигурително л...

Облагане с ДДС покупка на кола втора употреба от чужбина

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Българско дружество купува автомобил втора употреба от италианска фирма – дилър на коли втора употреба. Във фактурата от италианското дружество няма начислен ДДС и е посочено, че се прилага режим на обла...

Отпуск на служител, възстановен на работа по съдебен път

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На служител, който е уволнен неправомерно и е възстановен на работа по съдебен път полага ли му се отпуск за работа на ненормиран работен ден, за времето през което е бил отстранен от работа? Според чл. 139а, ал. 1 от Кодекса на тру...

Подаване на заявление за отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в държавно предприятие от 23 години полага ми се 32 дни платен годишен отпуск, но поради липса на персонал не съм ползвал нито един ден отпуск за миналата 2023 г. искам да знам как да подам и заявлението за отпуск с цел писмен...

Приложимо трудово законодателство при работа в генетична лаборатория

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Става дума за лаборатория по Медицинска Ге­нетика, която е самостоятелно звено в болнично заведение. В лабораторията се изследва човешки биологичен материал (кръв, амниотична течност) и клетки, изолирани от тях. Според предоставената...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април 2024 г.

[[table_1]]...

Държавен вестник в бр. 6 от 2024 г.

Президент на Републиката Указ № 57 за награждаване на г-н Алехандро Поланко Мата – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Испания в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен Министерски съвет Постановление № 45 от 8 март 2024 г. за одобряване на допълнителн...

Осигурителен календар за месец април 2024 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 6/2024 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1.03. - 18.03.2024 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

PDF версия на броя

Брой 6 на Главен счетоводител от 2024 г.

[[table_1]]...