НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
 
БЮЛЕТИН

бр. 74
Юли 2013 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
ЕКСПЕРТИС

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
     
 

 


МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ (МСФО), МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ (МСС), КРМСФО и ПКР,
актуални към 30.06.2013 г.

Вижте повече тук

 

 
   
     
 
Избрано от сп. "Български законник"  
 
     
  Предоставяне на справка и възстановяване на данък, удържан в друга държава - членка на ЕС

 
  Костадин ИВАНОВданъчен експерт

 
  Задължението за предоставяне на информация чрез специална справка се регламентира в чл. 73 и чл. 74 от ЗДДФЛ. Член 73 от закона, регламентиращ задължението за предоставяне...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник  
 
     
  Доставка на услуги, представляващи paботa върху движими вещи

 
  Отговаря Мина ЯНКОВА - началник-отдел в МФ

 
  Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, има договор за ушиване на облекла с фирма от САЩ. Американската фирма купува от испанска фирма, регистрирана по ДДС в Испания, платове, конци, копчета и ципове...

 
  към пълния текст...  
     
  Обекти за настаняване, в които е приложима 9%-ната данъчна ставка

 
  Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

 
  Въпрос: ЕООД извършва услуги по настаняване (нощувки и хранене) в два вида туристически обекти - категоризиран хотел и туристическа хижа. Каква ставка би следвало да се начислява на нощувките и храненето в хотела и в хижата...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител  
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 91-00-88 от 26.06.2013 г.


 
 
 
  Относно: Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 3-1192 от 23.04.2013 г.


 
 
 
  Относно: Ред за осигуряване и документиране на доставките на земеделски производител, който същевременно е регистриран и като ЕТ, по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000,
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3,
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя 2013
 
     
 

Вижте съдържанието

Поръчайте тук

 
     
 
Настолник на счетоводителя 2013
 
     
 

Вижте съдържанието

Поръчайте тук

 
     
 
Годишни финансови отчети 2012 г.
 
 


Публикувайте при нас

Вижте условията

 
     
 
Издания за данъчна, счетоводна и осигурителна практика
 
     
  сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
Всеки месец върху 128 страници, вече 20 години доверен партньор на счетоводители, финансисти и мениджъри.

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
Единствения седмичен вестник със специлизирана информация директно на вашето бюрo. Изключително синтезиран и професионално списван, вестникът е незаменим помощник в професионалната работа на счетоводителя.

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Два пъти месечно върху 32 страници професионално подбрана и структурирана справочна информация за счетоводителя. Препечатки от цялата специализирана преса.

Вижте подробности за абонамента...