НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
 
БЮЛЕТИН

бр. 77
Ноември 2013 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
ЕКСПЕРТИС

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
     
 

Нова визия и функционалност

Сайтът на издателство Български законник е обновен!
Надяваме се още по-бързо и лесно да достигате до търсения от Вас отговор на въпрос, казус или справка. Направени са и множество линкове, които бързо да Ви отвеждат и до актуалните цитирани закони поместени в Експертис

zakonnik.bg

 

Последна седмица до семинара

"Актуални проблеми по осигуряването и прилагането на новата данъчно-осигурителна сметка. Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС.
Предстоящи промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г."

Безплатен за абонати

 
     
 
Избрано от сп. "Български законник"  
 
     
  Задължение за подаване на декларацията за дължими данъци

 
  Лорета ЦВЕТКОВА данъчен експерт

 
  От началото на 2013 г. действа едно ново задължение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - задължението да се подава декларация за дължимите по този закон данъци...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник  
 
     
  Обезценка на ДМА

 
  Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.

 
  Въпрос: Направихме обезценка на ДМА с отчетна стойност 500 000 лева, набрана амортизация 200 000 лева, балансова стойност 300 000 лева. По направената оценка справедливата пазарна стойност е 50 000 (петдесет хиляди) лева...

 
  към пълния текст...  
     
  Право на пенсия на учител

 
  Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване

 
  Въпрос: Разпоредбата на § 5, ал. 1 от ПРЗ КСО предвижда до 31 декември 2020 г. включително учителите да придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст 3 години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж, както следва...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител  
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 3-2144 от 01.08.2013 г.


 
 
 
  Относно: Данъчно третиране на разходите за транспорт, извършени на основание чл. 27 и чл. 62 от ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 23-29-41 от 26.06.2013 г.


 
 
 
  Относно: Прилагане разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
 
1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя 2013
 
     
 

Вижте съдържанието

Поръчайте тук

 
     
 
Настолник на счетоводителя 2013
 
     
 

Вижте съдържанието

Поръчайте тук

 
     
 
Издания за данъчна, счетоводна и осигурителна практика
 
     
  сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
Всеки месец върху 128 страници, вече 20 години доверен партньор на счетоводители, финансисти и мениджъри.

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
Единствения седмичен вестник със специлизирана информация директно на вашето бюрo. Изключително синтезиран и професионално списван, вестникът е незаменим помощник в професионалната работа на счетоводителя.

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Два пъти месечно върху 32 страници професионално подбрана и структурирана справочна информация за счетоводителя. Препечатки от цялата специализирана преса.

Вижте подробности за абонамента...