На тази страница ще откриете:

АБОНАМЕНТИ| ПАКЕТИ| СЕМИНАР| КНИГИ|

Програма:

• Условия, които трябва да са изпълнени, за да се намали начисленият ДДС по неплатени фактури.
• Обстоятелства, които класифицират вземането като несъбираемо.
• Издаване на кредитно известие при несъбираемо вземане за намаляване на ДДС, когато получателят на фактурата е бил регистриран по ЗДДС към датата на доставката и е ползвал данъчен кредит.
• Подаване на уведомление по чл. 126б, ал. 8 ЗДДС до НАП за несъбираеми вземания с данъчна основа по първоначалната фактура над 100 000 лв.
• Издаване на протокол при несъбираемо вземане за намаляване на ДДС в случаите на неплащане по доставка, когато получателят е бил нерегистрирано лице към момента на доставката, не е ползвал данъчен кредит или е приключила процедура по несъстоятелност/ликвидация.
• Издаване на документи за начисляване на ДДС при получаване на плащане, след като вземането е класифицирано като несъбираемо.

Персонален линк за постоянен достъп до семинара ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ПО ИМЕЙЛ
няколко 1-2 дни след регистрация
. Видозаписът ще може да се гледа многократно и в най-удобното за вас време.

Молим да въведете коректно всички полета във формата, за да може системата ни да генерира вашият достъп.

Приятно и ползотворно гледане!


 

Ще се радваме да споделите събитието с всички ваши колеги счетоводители!

Заявете БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП,
регистрайки се в тази форма:


 


Форма за заявка
1 ВАШИТЕ ДАННИ
Име и фамилия:
Телефон:
Е-mail:
Професия:
Коментар:
Фирма за доставка:
2 ДАННИ ЗА ФАКТУРА
 
 
Фирма:
Град:
Адрес:
ЕИК:
ДДС №:
Начин на плащане:
3 ЗАЩИТЕН КОД


 
Моля, изберете вид на фактурата:Желая да платя в: