начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Промяна на условията по трудов договор на помощник-директор в училище

в. Седмичен законник, бр. 1, 9 - 15 януари 2017 г.

Поради намалял брой на учениците с допълнително споразумение трудовият договор на помощник-директор се промени за работа от 8 часа на 4 часа. Едновременно с това е сключен допълнителен трудов договор по чл. 110 от КТ за длъжността старши учител - пак...

Отчитане на сумарното работно време

в. Седмичен законник, бр. 1, 9 - 15 януари 2017 г.

Обичайната и по-често прилагана в практиката възможност за отчитане на работното време е подневното отчитане. Разпоредбата на чл. 142, ал. 2 КТ обаче предвижда и възможност, различна от подневното изчисляване на работното време. Работодателят може да...

Болничен лист не се издава за медицински изследвания

в. Седмичен законник, бр. 1, 9 - 15 януари 2017 г.

От известно време не се чувствам добре. Личният ми лекар ми каза, че за установяване на заболяването е необходимо да ми се направят няколко вида изследвания. За дните, през които е необходимо да ходя на изследвания, отазват да ми издадат болничен лис...

Изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

В бр. 9 от 2016 г. на сп. сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Бюджетна организация със седалище в един областен град осъществява контрол на територията на две области. Служителите са назначени на трудови договори и по ЗД...

Признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на ЕС

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти на МТСП отговарят на въпроса: Имам 9 години трудов стаж в Германия. Какви документи да представя на сегашния ми работодател, за да мога да ползвам отпуска и дами изплащат към заплатата допълнително въ...

Заличаване на дисциплинарни наказания

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

В бр. 204 от 2016 г. на в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Завинаги ли остават дисциплинарните наказания по Кодекса на труда? В наказателното право има реабилитация например. Има ли подобно нещо и в трудовото право? Действително в...

Платен годишен отпуск

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

В бр. 20 от 2016 г. в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Служителка е била в майчинство до 31.06.2016 г. На следващият ден се прекратява нейният трудов договор и се сключва нов трудов договор за изпълняване на друга длъжно...

№ 94-2461 от 16.08.2016 г. Относно: влиянието на осигурителния доход влияе размера на пенсията

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.

Според предвиденото в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, осигурителният стаж се установява с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец, както и с данните от Регистъра на осигурените лица в Националния осигурител...

Проверка на условията на труд в сграда на общинската администрация

в. Седмичен законник, бр. 44, 19 - 25 декември 2016 г.

Условията за работа в общинска администрация не отговарят на съвременните изисквания. Тясно, тъмно, задушно. Има ли право служител в общинската администрация да предизвика проверка на условията на труд и хигиена в сградата на администрацията? Контро...

Заместване на отсъстващи учители

в. Седмичен законник, бр. 44, 19 - 25 декември 2016 г.

При отсъствие учителите обикновено се заместват от техни колеги. Как трябва да се оформи заместването? В такива случаи е приложима разпоредбата на чл. 259 от КТ. Когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или сл...

Разликата между трудов договор и договор за изработка

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2016 г.

В бр. 22 от 2016 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Скоро ми предстои откриването на шивашки цех и желая да назнача три работнички, които да извършват съответната дейност. Каква е разликата между трудовия договор и договора...

Прекратяване на трудов договор "до завършване на определена работа"

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2016 г.

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Стойна Сербезова, юрист, отговаря на въпроса: Работя в охранителна фирма. Трудовият ми договор е сключен по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ - до завършване на определена работа. В трудовия договор е отбелязано само пос...

Условие за получаване на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2016 г.

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в администрацията на МС, отговаря на въпроса: Наша служителка работи повече от 10 години в дружеството ни, което е ООД с 51% държавно и 49% общинско участие, като последните години, п...

Правната уредба на трудов договор с условие за стажуване

в. Седмичен законник, бр. 43, 12 - 18 декември 2016 г.

Има ли олекотен режим за назначаване на временни трудови договори на стажанти по различни програми, т.е. за определена работа - обект, в нашата област - архитектурно-строителното проектиране? В гл. XI КТ “Професионална квалификация” са уредени разли...

Срок за явяване на държавна служба след възстановяване на правоотношението

в. Седмичен законник, бр. 43, 12 - 18 декември 2016 г.

Съдът възстановява незаконно уволнен държавен служител. Има ли краен срок, в който служителят трябва да се яви в съответната администрация за изпълнение на службата си? При отменяне на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение от органа...

Печатни издания Електронни издания Книги 2017 г. Книги 2016 г. Семинари 2017 г.