Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 36, 14 - 20 октомври 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 14 - 20 октомври 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 36/2013

Въпрос: Продължава ли попълването на стария образец трудови книжки ( жълти) до изчерпване на страниците им или при наличие на такава книжка автоматично се издава нова? Отговаря Наталия Скотарова - главен специалист “ТПООУТ” Отговор: Старите трудо...

Министерски съвет бр. 34/2013

Правителството предлага промени в Закона за счетоводството, предизвикано от развитието на информационните технологии. С проекта се предвижда подписът на съставителя на вътрешни документи в предприятията при използване на автоматизирани информационни ...

Установяване на данъците и задължителните осигурителни вноски по ДОПК

Установяването на данъците и задължителните осигурителни вноски, регламентирано в ДОПК, се изразавя във: - предварително установяване - самоначисляване и задължение за внасяне; - установяване на задълженията по декларация, подадена от данъчно-осигу...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 36/2013

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-245/04, решение от 06 април 2006 г. страни: EMAG Handel Eder OHG срещу Finanzlandesdirektion für Kärnten Предмет на спора е определяне мястото на изпълнение при верига от доставк...

Вписване на обезщетение по чл. 331 от КТ

Какъв период трябва да се посочи в трудовата книжка при вписване на обезщетението по чл. 331 от КТ? В съответствие с чл. 331 от КТ работодателят има право със съгласието на работника или служителя да прекрати трудовия договор срещу уговорено между с...

Зачитане на трудов стаж на баба за гледане на внуче в чужбина

При какви условия ще се признае за трудов стаж времето, през което бабата със съгласието на майката гледа внуче в чужбина? В съответствие с чл. 164, ал. 3 от КТ майката може да прекрати ползването на платения отпуск по ал. 1 на същия член и с нейно...

Отлагане ползването на отпуск от учител

Ползването на платените годишни отпуски на учителите се планира през лятната ваканция. В този период един от учителите се разболява и ползва 15 дни отпуск по болест. Губи ли си правото на платения годишен отпуск, тъй като от 14 септември трябва да е ...

Отчитане на субсидии от фонд “Земеделие”

Земеделски производител получава субсидия от фонд “Земеделие” за отглеждане на овощни дръвчета, поетапно изгражда следните ДМА: напоителна система, фотоволтаичен генератор, потопяема помпа и хидрофорна система и тръбен кладенец. В коя сметка да ги ос...

Право на парично обезщетение за майчинство

Искам да задам следния въпрос по повод осигуряване на ЕТ и отпуск за бременност и раждане. Да уточня предварително - въпросът касае само периодът на този вид отпуск, а не времето след изтичане на 410-те дни от отпуска за бременност и раждане. Лице, к...

Право на строеж

Строителна фирма, която не е регистрирана по ДДС, получава право на строеж върху земя от четирима собственици - физически лица, срещу апартаменти. Въпросът ми е - строителят издава ли фактура и как да се отчете това право? Освободена доставка ли е по...

Прекратяване на трудов договор поради неизплатени заплати от предприятие в ликвидация

Работник подава заявление за прекратяване на трудовия договор по чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ - поради неизплатени две заплати. Отговорът е, че предприятието е закрито, за което лицето не е било уведомено. Как лицето може да си получи дължимите заплати...

Прекратяване на трудов договор с обратна дата

Моля да поясните как ще трябва да процедираме, когато трябва да прекратяваме трудови договори поради съкращаване в щата, когато той е утвърден със стара дата. Например получаваме утвърден щат на 01.09.2013 г., но той е утвърден считано от 01.07.2013 ...

Прекратяване на трудов договор след придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Във фирмата работят петима души, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и се налага да бъдат уволнени, тъй като се налага 10% съкращение на щата. Как да се прекратят трудовите договори с тези лица? От 28.01.2012 г. отпад...

Признаване на разход за гориво

Фирмата се намира в точка А, открива обект в точка Б, всекидневно зарежда и носи документи от т. С. Обектите не са търговски, маршрутът се изминава от служител със собствено МПС. Разходите не са за управление в обхвата на чл. 204 т. 3 от ЗКПО. Възмож...

Промените в Търговския закон в областта на непаричните вноски с предмет недвижим имот

В бр. 9 от 2013 г. на сп. “Собственост и право” проф. д-р Венцислав Стоянов разглежда промените в Търговския закон в областта на непаричните вноски с предмет недвижим имот. В “Държавен вестник”, бр. 20 от 2013 г., бяха напра­вени изменения в Търго...

Разпределение на сумите за наложени запори

Служител има наложени три запора върху трудовото възнаграждение, от които единият е за издръжка на дете. На съдията за издръжката се превежда цялата определена месечна сума. Как се разпределя сумата, която трябва да се внесе по останалите два запора?...

В пресата за вас

Oтчитане на инвестиционни имоти

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: При прехвърляне на ДМА в инвестиционен имот може ли при последващо оценяване да бъде избран моделът на цената на придобиване и да продължи начисляването на...

Допустимост издателят на менителница или запис на заповед да прави на поемателя възражения

В бр. 8 от 2013 г. на списание “Търговско и облигационно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира допустимостта издателят на менителница или запис на заповед да прави на поемателя възражения. В няколко свои решения Върховният касацион съд застъпв...

Определяне на данъчна оценка на сервитут

В бр. 9 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в Централното управление на НАП, разглежда казуса: Може ли да се определи данъчна оценка по Приложение № 2 към ЗМДТ на право на прокарване (сервитут) на о...

Справочник

Държавен вестник, бр. 88/2013 г.

ДВ, бр. 88 от 8.10.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 224 от 2.10.2013 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на...

Категоризиране на активи по реда на чл. 55 от ЗКПО и определяне на полезен живот съгласно счетоводното законодателство

Фактическа обстановка: Дружеството е придобило дълготраен материален актив (ДМА) сграда/съоръжение - “Монтажен павилион за търговска и обслужваща дейност и навес” чрез възлагане на СМР на външен изпълнител. В построеното заведение дружеството ще изв...

Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО

Фактическа обстановка: Дружество, регистриран земеделски производител, има предмет на дейност производство на непреработена растителна и животинска продукция. Същото изпълнява общите условия за преотстъпване на корпоративен данък. Дружеството не е б...