Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 43, 2 - 8 декември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 2 - 8 декември 2013 г.
Законодателство

Народно събрание бр. 43/2013 г.

Парламентът прие консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2014 г. по приходите на обща сума 9 376 121,4 хил. лв., а по разходите на обща сума 9 372 443,2 хил. лв. Бюджетът на ДОО ще има дефицит от 3678,2 хил. лв. Депутатите гласу...

Промените в Търговския закон относно плащанията по търговски сделки

В изпълнение на Директива 2011/7/ЕС от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавените търговски плащания в Търговския закон (ТЗ, обн., ДВ, бр. 20 от 28.02.2013 г.) бяха направени промени, които имат за цел създаването на законодателни мерки за пр...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 43

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело С-249/05, решение от 15 юни 2006 г. страни: Европейската комисия срещу Република Финландия Предмет на спора е определянето на данъчен представител. В своето решение Съдът на ЕО заявява, че ...

Данъчно третиране на доставка на услуга “кредитно посредничество”

Българско ЕООД извършва по занятие кредитно посредничество, изразяващо се в създаване на контакти и участие в преговорите между търговски банки и крайни клиенти с оглед отпускането на кредити. Посредническата услуга се извършва въз основа на договори...

Допълнителен трудов договор през време на неплатен отпуск по основния договор

Работник в неплатен отпуск започва работа по допълнителен трудов договор при друг работодател. Може ли този договор да бъде за 8 часа? Има ли право да получава по този договор допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Няма п...

Правна обосновка за допълнителен срочен трудов договор

Каква трябва да е правната обосновка на допълнителен трудов договор за определен срок за изпълнение на сезонна работа, в който е предвиден срок за изпитване в полза на работодателя? За яснота на отношенията и с цел избягване на бъдещи трудови спор...

Право на обезщетение за майчинство при отглеждане на дете по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Служителка прекратява ползването на отпуск за майчинство и продължава да отглежда детето си по програма “Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост” по Схема “Отново на работа” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, финан...

Преизчисляване на осигурителния стаж при пенсиониране и осигуряване на пенсионер

Служител на фирмата ни иска да си подаде документите за пенсиониране и след това да продължи да работи. Служителят се води втора категория труд. В тази връзка имам следните въпроси: 1. Как става преизчисляване на трудовия стаж от 2-ра към 3-та катего...

Работодателят определя длъжностите с ненормирано работно време

Ръководството на фирмата ни се кани да определя нови длъжности с ненормирано работно време. Може ли предприятието да въвежда свои правила за ненормиран работен ден и не се ли заобикалят по този начин ограниченията за работното време? Редът за уста...

Размер на отпуска при постъпване на друга работа

След като на предишната работа е ползвал полагащия му се 20 работни дни платен годишен отпуск, от 01.04.2013 г. служител постъпва на друга работа. Има ли право да върне на стария работодател възнаграждението за ползвания отпуск и на новата работа да ...

Съдружник и управител в ООД и трудов договор в същото дружество

Съдружник в ООД е управител по търговския регистър. Може ли да бъде назначен за счетоводител по трудов договор, тъй като има необходимото за това образование и подготовка? Обикновено един от съдружниците в ООД изпълнява и функциите на управител на...

Физическото лице като осигурител по реда на КСО

Физическо лице (в конкретния случай е посланик, но въпросът е актуален и за МФЛ) наема лице да почиства дома му, градинар, шофьор и детска гледачка, като желае да заплаща и внася дължимите данъци и осигуровки на въпросните наети лица. При какви обст...

В пресата за вас

Въвод и преминаване на риска след влизане в сила на постановлението за възлагане

В бр. В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Делян Маринов, държавен съдебен изпълнител, коментира въвода във владение и преминаването на риска. Въводът представлява принудително отнемане на имущественото право от длъжника или...

Квалифициране на разходите като текущи или признаването им като увеличаващи първоначалната стойност на съответния ДМА

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма има собствена сграда - шивашки цех. Извършва следните ремонти: ремонт на тоалетни - смяна на плочки, тоалетни чинии и врати, ремонт на водопр...

Облагане на доходите от дивиденти, разпределени на две чуждестранни физически лица

За “Експертис” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Българска фирма - ООД, има двама съдружници - швейцарски граждани. Какви данъци фирмата дължи при изплащане на дивидентите от печалбата на чуждестранните физически лица, какви деклар...

Отделни видове тежки дисциплинарни нарушения

В бр. 4 на дайджест “Труд и право” проф. д.ю.н. Васил Мръчков разглежда темата за дисциплинарните нарушения. Важна част от споровете за законност на дисциплинарните нарушения в практиката на ВКС се отнасят до прилагането на дисциплинарните нарушен...

Подаване на декларация обр. 1 и 6 при смяна на БУЛСТАТ

За “Експертис” Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Предприятието ни се регистрира в Агенцията по вписванията и смени Булстат с нов ЕИК от 9.10.2013 г. Как да подадем декларация обр. 1 и обр. 6 за м. 10.2013 г.,...

Такса за обслужване, включена в цената на продадения продукт

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на приходи от такса за обслужване, включена в цената на продадения продукт. Като най-ярък и лесен пример за онагледяване на такъв тип продажба можем да ...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на ...

Държавен вестник, бр. 102 - 103/2013 г.

Народното събрание прие Закон за ратифициране Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23.11.2011 г. в Копенхаген. Правителството прие: 1. Постановление № 261 от 2...

Справочна информация бр.43/2013

Централни валутни курсове за периода 02.12.2013 г. - 08.12.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната в...