Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 38, 25 - 31 октомври 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 25 - 31 октомври 2021 г.
Законодателство

Краен срок за последваща промяна на авансовите вноски за 2021 година по реда на ЗКПО

Данъчно задължените лица (ДЗЛ) по реда на ЗКПО са задължени да правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративен да-нък на базата на прогнозна данъчна печалба за 2021 г. Видът на авансовите вноски (месечни, тримесечни или не дължат) се определя на база нетните приходи...

Въпроси и отговори

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2021 година

Пред прага сме на поредното годишно счетоводно приключване на финансовата 2021 година, поради което нашето желание с настоящия материал е да направим така, че същото да бъде значително по-лесно, достатъчно професионално и в установените срокове. Ще се постараем да разбием предста...

Дата на прекратяване на трудовия договор

Когато страните постигнат взаимно съгласие по чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ трудовият договор да се прекрати от неработен ден, коя дата се посочва в заповедта за прекратяване - същият неработен ден или първият следващ работен ден? В заповедта за прекратяване на трудовия договор се ...

Обезщетения при прекратяване на трудов договор поради ликвидация

Какви обезщетения се дължат на майка в отпуск поради бременност и раждане, чийто трудов договор е прекратен поради ликвидация на предприятието? При закриване (ликвидация) на предприятието трудовите договори с работнички и служителки, които са в отпуск по чл. 163, ал. 1 от КТ - п...

Сделки с недвижими имоти

Група от осем физически лица притежава парцел с право на строеж. Наемат строителна фирма, която да построи жилищна сграда на този парцел. С нотариално заверено пълномощно упълномощават едно от лицата да ги представлява пред институциите и да ПОДПИШЕ договора със строителя. Строит...

Справочник

До 31 октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2021 г.

Национална агенция за приходите Предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по закон да удържат данък, подават декларации до 31 октомври за дължими данъци за третото тримесечие на 2021 г. Деклара...

Справочна информация бр. 38/2021

Централни валутни курсове за периода 15.10. - 21.10.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържаниет...

Сравнителни таблици за държавите - членки на ЕС, на периодите, взимани предвид без вноски при преценка на пенсия за старост и закупуване на осигурителни периоди

Национален осигурителен институт [[table_1]]...

PDF версия на броя

Брой 38 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...