НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
 
БЮЛЕТИН

бр. 75
Септември 2013 г.

АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ
2014 г. започна

бонуси и отстъпки

БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
ЕКСПЕРТИС

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
     
 

Поръчайте

безплатна парола

за достъп до издания на zakonnik.bg

 

Безплатен семинар

„Актуални проблеми по осигуряването и
прилагането на новата данъчно-осигурителна сметка.
Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС.
Предстоящи промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г.”

Експертис с
обновена визия


С новия облик и подобрена функционалност, Експертис Ви гарантира сигурно счетоводство!

 
   
     
 
Избрано от сп. "Български законник"  
 
     
  Разпоредбите на чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС в контекста на Решение на СЕС по съединени дела С 621/10 и С 129/11 от 2012 г.

 
  Лиляна ПАНЕВАданъчен консултант

 
  Разпоредбите на чл. 27 от ЗДДС регламентират реда, по който се определя размерът на данъчната основа (ДО) на доставките при наличието на обстоятелства, при които приложението на общия ред на чл. 26 от закона създава предпоставки за ощетяване на фиска...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник  
 
     
  Вътреобщностна доставка на стока

 
  Отговаря Милена КИРИЛОВА - юрист

 
  Въпрос: Дружеството ни изработва изделия за дружество от Чехия. И двете дружества са регистрирани по Закона за ДДС. Има договореност за изработка на определено количество, като доставките ще се извършват по конкретни поръчки...

 
  към пълния текст...  
     
  Право на парично обезщетение за безработица

 
  Отговаря Кина КОЙЧЕВА-ЛУКАРСКА - държавен експерт по осигуряването в НОИ

 
  Въпрос: Работя по трудово правоотношение. В последните две години съм ползвала отпуск за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 години. Работодателят ме уведоми, че като се върна на работа, следва да подам молба за напускане и трудовото ми правоотношение ще бъде прекратено...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител  
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 3-1089 от 15.04.2013 г.


 
 
 
  Относно: Изпълнение на условията на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от регистриран земеделски производител...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 3-1019 от 05.04.2013 г.


 
 
 
  Относно: Приложение разпоредбите на Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. на МТСП и Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. на МФ по отношение на общинските детски и специализирани звена за предоставяне на социални услуги...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000,
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3,
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
1000 въпроса - 1000 отговора от практиката на счетоводителя 2013
 
     
 

Вижте съдържанието

Поръчайте тук

 
     
 
Настолник на счетоводителя 2013
 
     
 

Вижте съдържанието

Поръчайте тук

 
     
 
Издания за данъчна, счетоводна и осигурителна практика
 
     
  сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
Всеки месец върху 128 страници, вече 20 години доверен партньор на счетоводители, финансисти и мениджъри.

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК
Единствения седмичен вестник със специлизирана информация директно на вашето бюрo. Изключително синтезиран и професионално списван, вестникът е незаменим помощник в професионалната работа на счетоводителя.

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Два пъти месечно върху 32 страници професионално подбрана и структурирана справочна информация за счетоводителя. Препечатки от цялата специализирана преса.

Вижте подробности за абонамента...