Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Корекция на счетоводна грешка

в. Седмичен законник, бр. 18, 2 - 8 май 2022 г.

Допусната е грешка в предходните 3 години и разходи, които са били текущи, са осчетоводени като разходи за придобиване на ДА - сграда. През 2021 година е издадено разрешение за ползване и е открита грешката. Какви записи следва да се направят по счет...

Отчитане на получена финансова помощ

в. Седмичен законник, бр. 17, 25 април - 1 май 2022 г.

ООД по НСС получаваме по разплащателна сметка (РС) на 31.12.2021 г. финансова помощ 6000 лв. от МЗ за закупуване кислород. През 2021 г. разхода за кислород е 2000 лв. Правя следните счетоводни записвания: 1 Дт с/ка 503 Разплащателна сметка 6000 Кт с/...

Продажба на услуги по обучение

в. Седмичен законник, бр. 17, 25 април - 1 май 2022 г.

Българска фирма “А” има намерение да сключи договор с друга фирма, регистрирана в България, която организира обучения. За всяко продадено обучение на краен клиент+ фирма “А” получава комисиона в размер на 30% от стойността на обучението. Всички плаща...

Отчитане на разходи за строеж на сграда

в. Седмичен законник, бр. 17, 25 април - 1 май 2022 г.

Фирмата ни ще строи сграда с подизпълнители. Разходите за строителен ток и вода като текущи ли следва да бъдат осчетоводени, или влизат в стойността на сградата? Съгласно параграф 4 от СС 16 Дълготрайни материални активи първоначално всеки дълготрае...

Откриване и коригиране на фундаментални грешки

в. Седмичен законник, бр. 15, 11 - 17 април 2022 г.

В счетоводството на българско дружество, регистрирано по ЗДДС, през юли 2021 са представени фактури за покупки от 2020 г. и данъчният кредит е ползван през юни 2021 г. Как в 2021 г. да третираме разхода по тези фактури? Вариант ли е да се преобразува...

Предоставена от страна на съдружник финансова помощ в предприятие

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2022 г.

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество (ЕООД) не е в състояние да върне пари (кредитно салдо по сметка 499 “Други кредитори”), с които собственикът е финансирал периодично дейността. 1. Има ли давностен...

Корекция на счетоводна грешка

в. Седмичен законник, бр. 14, 4 - 10 април 2022 г.

Допусната е грешка в предходните три години и разходи, които са били текущи, са осчетоводени като разходи за придобиване на ДА - сграда. През 2021 година е издадено разрешение за ползване и е открита грешката. Какви записи следва да се направят по сч...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

в. Седмичен законник, бр. 14, 4 - 10 април 2022 г.

В зависимост от обхвата на предприятията, включени във финансовия отчет, финансовите отчети са индивидиулни и консолидирани финансови отчети. Изготвянето на консолидирани финансови отчети е една от най-трудните области от счетоводството, тъй като се ...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

в. Седмичен законник, бр. 13, 28 март - 3 април 2022 г.

В зависимост от обхвата на предприятията, включени във финансовия отчет, финансовите отчети са индивидиулни и консолидирани финансови отчети. Изготвянето на консолидирани финансови отчети е една от най-трудните области от счетоводството, тъй като се ...

Отчитане на земеделската дейност на дружество

в. Седмичен законник, бр. 12, 21 - 27 март 2022 г.

През 2022 г. е учредено българско юридическо лице Х, като собственикът на капитала на същото е друго българско юридическо лице Y, защото собственикът на капитала на дружество Y е киргизки гражданин с издадено ЕГН и документ за продължително пребивава...

Обезценка на вземания от клиенти

сп. Български законник, бр. 3 от 2022 г.

Въпрос: Дружеството ни е регистрирано по ДДС и във връзка с годишното счетоводно приключване на 2021 г., по-точно с обезценка на вземанията ми, възниква следният въпрос. Имаме вземане от контрагент по повод извършени продажби с данъчни фактури в разм...

Строеж на нова сграда

в. Седмичен законник, бр. 11, 14 - 20 март 2022 г.

През м.12.2017 г. дружество е закупило поземлен имот със стара сграда на стойност 130 000 евро. Взета е операция: 201 - 30 000 евро за земята 203 - 100 000 евро за сградата. През 2018 г. сградата е съборена, за да се построи нова. Към 31.12.201...

Особености на годишното счетоводно приключване за 2021 г. в земеделските кооперации

в. Седмичен законник, бр. 10, 7 - 13 март 2022 г.

Годишното счетоводно приключване във всяко предприятие, включително и в земеделската кооперация е важен етап от нейната работа, бих казала един от най-важните. Защо? Защото този процес, когато е планиран и извършен по правилния начин, ще помогне на с...

Особености на годишното счетоводно приключване за 2021 г. в земеделските кооперации

в. Седмичен законник, бр. 9, 21 - 27 февруари 2022 г.

Годишното счетоводно приключване във всяко предприятие, включително и в земеделската кооперация е важен етап от нейната работа, бих казала един от най-важните. Защо? Защото този процес, когато е планиран и извършен по правилния начин, ще помогне на с...

Отчитане строителство на сграда

в. Седмичен законник, бр. 9, 21 - 27 февруари 2022 г.

Сграда - собственост на фирма “Х”, която е възложител, и фирма “Y”, която е изпълнител за построяването й, тъй като фирма “Х” няма нужната категория. Как направените разходи за ФРЗ и осигуровки по с/ки 604; 605 от фирма “Y” ще се закрият и по кои сме...