Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Отчитане на компенсация по Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия

сп. Български законник, бр. 2 от 2022 г.

Въпрос: Дружеството е получило компенсация по Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с РМС № 739. В получените фактури от електроснабдителното предприятие компенсацията е отразена в намаление на сумата з...

Задължения за изпълнение на строителни дейности, които се удовлетворяват с течение на времето

сп. Български законник, бр. 2 от 2022 г.

Въпрос: Дружество продава недвижим имот - апартамент в процес на строителство, за продажбата е съставен нотариален акт, в който е посочена степента на завършеност на апартамента - „след груб строеж - 100%“. В нотариалния акт е посочено: прехвърляне н...

Право на данъчен кредит при компенсация по РМС № 739/21 г.

сп. Български законник, бр. 2 от 2022 г.

Въпрос: Имам получена фактура за ел. енергия за м.ноември 2021 г. за 896,93 лв. (данъчна основа 747,44 лв. и начислен ДДС 149,49 лв.), по-долу е записан текст Компенсация по РМС №739/26.10.2021 г. по предходни фактури от октомври 2021 г. - 294,80 лв....

Амортизационна норма за фотоволтаични системи

в. Седмичен законник, бр. 8, 14 - 20 февруари 2022 г.

Фирмата ни е изградила мрежова фотоволтаична централа за покриване на собствени енергийни нужди. Каква амортизационна норма следва да се прилага и в коя категория попада този дълготраен актив? Амортизационната норма на актива зависи от неговия срок ...

Финансовите отчети на бюджетните организации - поглед отстрани

в. Седмичен законник, бр. 8, 14 - 20 февруари 2022 г.

В последния ден на изтеклата календарна 2021 г. Министерството на финансите (МФ) издаде последните си за годината указания за бюджетната сфера - ДДС № 7, с които се доуточняват процедурите по годишното счетоводно приключване, изготвянето и публикуван...

Апорт на ДМА и намаляване на капитала

в. Седмичен законник, бр. 7, 14 - 20 февруари 2022 г.

През 2012 г. е създадено дружество “Б” чрез апорт на ДМА (машини и оборудване) от дружество “А”. Оценката на вещите лица е 200 000 лв. През 2019 г. е намален капиталът на дружество “Б” до 1000 лв. Самите ДМА си останаха във фирмата “Б”. Осчетоводих р...

Финансовите отчети на бюджетните организации - поглед отстрани

в. Седмичен законник, бр. 7, 14 - 20 февруари 2022 г.

В последния ден на изтеклата календарна 2021 г. Министерството на финансите (МФ) издаде последните си за годината указания за бюджетната сфера - ДДС № 7, с които се доуточняват процедурите по годишното счетоводно приключване, изготвянето и публикуван...

Отчитане на сграда като инвестиционен имот

в. Седмичен законник, бр. 7, 14 - 20 февруари 2022 г.

Фирма Х ООД, нерегистрирана по ЗДДС, с основна дейност отдаване под наем на сгради. Тези сгради са заведени като инвестиционни имоти в счетоводството на фирмата. Първи въпрос: Правилно ли са заведени като инвестиционни имоти по с/ка 224, или би трябв...

Последваща оценка на финансовите инструменти в края на годината

в. Седмичен законник, бр. 6, 7 - 13 февруари 2022 г.

Преоценката на финансовите инструменти на предприятието като част от годишното счетоводно приключване за 2021 г. следва да се извършва при спазване на изискванията на приложимите счетоводни стандарти: - СС 32 Финансови инструменти (при прилагане на Н...

Отчитане покупко-продажба на животни

в. Седмичен законник, бр. 5, 31 януари - 6 февруари 2022 г.

Питането се отнася за периода 2013-2016 г. Свързано е с покупко-продажба на животни, като същите остават в склад съвсем кратко време - до около месец, тъй като се препродават на по-големи количества. По време на преместването на животните от покупкат...

Префактуриране на разходи

в. Седмичен законник, бр. 5, 31 януари - 6 февруари 2022 г.

Фирмата ни отдава под наем помещение, но фактурите за ел. енергия и мобилен оператор са на наше име. Ние правим префактуриране на наемателите на разхода за ел. енергия и такси към мобилен оператор. С издаването на тази фактура за префактуриране как е...

Последваща оценка на финансовите инструменти в края на годината

в. Седмичен законник, бр. 5, 31 януари - 6 февруари 2022 г.

Преоценката на финансовите инструменти на предприятието като част от годишното счетоводно приключване за 2021 г. следва да се извършва при спазване на изискванията на приложимите счетоводни стандарти: ● СС 32 Финансови инструменти (при прилаган...

Последваща оценка на финансовите инструменти в края на годината

в. Седмичен законник, бр. 4, 24 - 30 януари 2022 г.

Преоценката на финансовите инструменти на предприятието като част от годишното счетоводно приключване за 2021 г. следва да се извършва при спазване на изискванията на приложимите счетоводни стандарти: ● СС 32 Финансови инструменти (при прилаган...

Заприходяване на ДМА

сп. Български законник, бр. 1 от 2022 г.

Въпрос: Кога или след кой акт се заприходява ДМА (блок) с натрупани разходи по сметка 611 за период от шест години? На 02.11.2021 г. фирмата придобива Акт 16. Има необходимите площообразуване; ценообразуване и т.н. Отговор: Съгласно параграф 3.1 от С...

Отчитане на направени от съдружниците парични вноски в гражданското дружество

сп. Български законник, бр. 1 от 2022 г.

Въпрос: Налице е недовършена масивна жилищна сграда поради това, че строителят я изоставил. Собствениците на имоти в нея образуват гражданско дружество и го регистрират в регистър БУЛСТАТ. Съгласно учредителния акт собствениците стават съдружници в н...