НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
 
БЮЛЕТИН

бр. 79
Януари 2014 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
     
 

Семинара вече и на диск – проведен на 21.11.2013 г.        виж още
ДДС с Мина Янкова и Осигуряване с Аспасия Петкова -  5 часа запис. За абонати - БЕЗПЛАТНО!

 
  Нов регламент за МСФО и МСС        виж още
Нов раздел в Експертис - Нормативни актове на ЕС      виж още
 
     
 
Избрано от сп. "Български законник" - безплатна статия
 
     
  Осчетоводяване на фотоволтаици от финансов лизинг

 
  Иван Симоврегистриран одитор

 
  Въпрос: Фирма е получател на фотоволтаици чрез финансов лизинг за срок от 7 години. Всяка фактура получава с начислено ДДС...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник - безплатна статия
 
     
  Ремонт на сграда

 
  д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.

 
  Как трябва да се представи в ДАП и САП актив (сграда) след капитализация на разходите по завършен ремонт...

 
  към пълния текст...  
     
  Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение на служител, собственик на фирма

 
  Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

 
  Българско ЕООД извършва по занятие кредитно посредничество, изразяващо се в създаване на контакти и участие в преговорите между търговски банки и крайни клиенти с оглед отпускането на кредити...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител - безплатна статия
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 96-00-282 от 02.07.2013 г.


 
 
 
  Относно: Определяне на основната икономическа дейност на дружество, спрямо което е открито производство по ликвидация...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Министрество на финансите
№ УК-3 от 09.12.2013 г.


 
 
 
  Относно: Прилагането на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с последователността на погасяване на публичните задължения, установявани от Националната агенция за приходите...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
 
сп. Български законник
бр. 12, декември 2013 г.
 
  платен достъп  
 
 
     
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 9 - 15 декември 2013 г.
 
  платен достъп  
 
 
     
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 15 - 22 декември 2013 г.
 
  платен достъп  
 
 
     
 
Експертис
ДВ, бр. 01, 03 януари 2014 г.
 
  платен достъп