НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
 
БЮЛЕТИН

бр. 84
Юни 2014 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
 


ГФО 2013 г.

Публикувайте при нас

Вижте условията

 
     
 
Избрано от сп. "Български законник" - безплатна статия
 
     
  Разходи, включвани в данъчната основа на доставките при внос

 
  Лиляна ПАНЕВАданъчен консултант

 
  Част от промените в ЗДДС, произтичащи от ЗИДЗДДС (обн., ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г.), са свързани с реда за определяне на данъчната основа на доставките при внос. Те засягат разпоредбите на чл. 38 от ЗДДС...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник - безплатна статия
 
     
  Зачитане на неплатен отпуск за трудов стаж

 
  Отговаря: Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

 
  Служителка ползва непрекъснат неплатен отпуск от 01.04.2013 г. до 31.03.2014 г. Колко трудов стаж ще й бъде зачетен за този период...

 
  към пълния текст...  
     
  Данъчно третиране на предаването и продаването на заложени активи

 
  Отговаря д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор

 
  Фирма обезпечава задълженията на друга фирма към лизингова компания, като прави залог върху собствени активи. Подписан е договор за залог...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител - безплатна статия
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 02-1120 от 09.09.2013 г.


 
 
 
  Относно: Прилагане разпоредбите на чл. 26 и чл. 29 от ЗДДФЛ и чл. 4, чл. 4а и чл. 10 от КСО...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Министрество на труда и социалната политика
№ 94-3727 от 03.10.2013 г.


 
 
 
  Относно: В случаите, когато работникът или слу­жителят е възстановен на заеманата пре­ди уволнението длъжност с влязло в сила съдебно решение, не може да се приеме, че възниква ново трудово правоотношение, поради което мнението ни е, че трудовият му договор не може да бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
     
 
 
     
 
сп. Български законник
бр.
6, юни 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 9 - 15 юни 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 2 - 8 юни 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
Експертис
ДВ, бр. 49, 13 юни 2014 г.
 
  платен достъп