Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

НАЧАЛО > БЮЛЕТИН
Бюлетин
Бр. 169, април 2022 г.

zakonnik.bg | ekspertis.bg | nastolnik.bg
Избрано от сп. Български законник
Безплатен достъп:

Облагане на социални разходи, предоставени в натура на работници и служители Отговаря Иван МИНЧЕВ – данъчен експерт
Ако така популярните „МултиСпорт“ карти се предоставят на всички служители на фирмата, като пълната/цялата стойност на картите се плаща/покрива от фирмата, но само определен брой служители са заявили и ползват тези карти, то: - разходите, които фирмата прави, социален разход ли са; - стойността на картата трябва ли да се начислява към заплатата на всеки служител, който ползва тази карта/социална придобивка и ако да, то цялата стойност с включеното ДДС ли трябва да се начислява? Ако се начислява към заплатата на служителите - всички осигуровки и данък ли се дължат; - ако разходите за картите не се начисляват към заплатите на служителите, които ползват такава карта, то какви данъци се дължат?…
Актуално издание
Практически сборник от пет електронни книги: ТРУДОВО ПРАВО - Издание 2022 г. - Автор: Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ


Важно преимущество: освен огромния обем актуална информация, изданието съдържа каталог от готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Книга 1. ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Книга 2. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ
Книга 3. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Книга 4. ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
Книга 5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

Избрано от в. Седмичен законник
Безплатен достъп:

Прекратяване на трудовия договор поради невъзможност лицето да бъде трудоустроено Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Как се прилага разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ за прекратяване на трудовия договор при явяване на трудоустроено лице? В съответствие с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за трудоустрояването комисията по трудоустрояването определя ежегодно до края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл. 315 от КТ за съответния отрасъл. Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на териториалното поделение на НОИ, на службата по трудова медицина и при поискване - на здравния орган, който е издал предписанието…
Деклариране на доходи от наем Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Лице има имот, който от 01.07.2021 г. дава под наем и е задължен по ЗДДФЛ да подава всяко тримесечие декларация и да плаща авансово данък съгласно закона. Лицето не е подало такива декларация за третото тримесечие и не е платило авансов данък. Какво следва да се направи при подаване на годишната декларация и какви са санкциите за пропуснатото подаване на декларацията и внасянето на авансовия данък за трето тримесечие?…
НАСТОЛНИК на СЧЕТОВОДИТЕЛЯ


Познатият ви справочен сборник, превърнал се от 1998 г. насам за хиляди счетоводители в институция, предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Избрано от в. Главен счетоводител
Безплатен достъп:

Прилагането на специален режим в Съюза на основание чл. 156 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) НАП
Според изложеното в запитването, „А“ ООД е регистрирано по ЗДДС лице и извършва основно дейност чрез онлайн продажби. Възнамерява да извършва онлайн търговия чрез електронен интерфейс – Amazon.de. Амазон е платформа за онлайн търговия в световен мащаб, която е регистрирана в Германия с VAT номер DE……… . Стоките, които се търгуват, се закупуват от държави извън Европейският съюз (основно от Китай), като дружеството не получава фактури, а само плаща през банковата си сметка. Същите не достигат до територията на РБългария, а директно се транспортират за сметка на доставчика до складовете на Amazon.de, който ги продава от името на дружеството. Клиентите заплащат на Амазон стойността на закупените стоки и Амазон превежда сумите по банковата му сметка. Относно таксите, които се събират от Амазон-към момента дружеството не разполага с такава информация, тъй като още не е стартирало дейност. Допълнително бе уточнено, че стоките ще се изпращат от склада на Амазон в Германия до крайните клиенти, които ще са физически лица от Германия.…
Данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходите от разпореждане с финансови инструменти НАП
Във Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх.№93-00-4585/24.09.2021 г., задавате следните въпроси, тъй като обмисляте да учредите компания в нашата страна:
1. Какво е данъчното третиране съгласно ЗКПО на доходите от разпореждане с финансови инструменти?
2. Кои пазари на ценни книжа извън Европейското икономическо пространство са включени в това данъчно третиране?
3. Това данъчно третиране относимо ли е за опции и други деривати?…
Годишен счетоден семинар - 2022 (+ ДОПЪЛНИТЕЛНА АКТУАЛИЗАЦИЯ)
Видеозаписа на основното събитие, провело се на 10 януари 2022 г. и безплатната актуализация, записана на 10 март 2022 г. вече са налични!
• Валентина ВАСИЛЕВА - Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
• Бойко КОСТОВ - Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
• Аспасия ПЕТКОВА - Експерт по социално осигуряване
• Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ - Актуални проблеми на трудовото законодателство

 

сп. Български законник Абонамент
Абонаментен достъп:
в. Седмичен законник  Абонамент
Абонаментен достъп:
в. Главен счетоводител  Абонамент
Абонаментен достъп:
 
Експертис  Абонамент
Абонаментен достъп:

Ако не желаете да получавате съобщения от нас, моля, кликнете тук и въведете въведете мейла, който желаете да отпишете.