НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
 
БЮЛЕТИН

бр. 83
Май 2014 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
 


ГФО 2013 г.

Публикувайте при нас

Вижте условията

 
     
 
Избрано от сп. "Български законник" - безплатна статия
 
     
  Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2013 г.

 
  Лиляна ПАНЕВАданъчен консултант

 
  Подаването на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ е едно от задълженията на предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО)...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник - безплатна статия
 
     
  При уволнение по чл. 71, ал. 1 КТ няма закрила

 
  Отговаря: Нина МАНОЛОВА - адвокат

 
  Преди известно време назначихме служител на основание чл. 70 от Кодекса на труда със срок за изпитване в полза на работодателя. Може ли сключен трудов договор по чл. 70 КТ да бъде прекратен на основание чл. 71 КТ...

 
  към пълния текст...  
     
  Тристранно споразумение при финансов лизинг на автомобил

 
  Отговаря Иван СИМОВ - регистриран одитор

 
  Може ли да бъде прекратено трудово правоотношение от страна на работодателя, докато служителят е в отпуск поради временна неработоспособност, включително и в хипотезата на трудов договор...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител - безплатна статия
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 24-34-69 от 27.08.2013


 
 
 
  Относно: Данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доходи на физически лица, изплатени от съдружници в чуждестранно юридическо лице...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 94-00-386 от 27.08.2014 г.


 
 
 
  Относно: Данъчно третиране на доставка на стока, която се превозва извън територията на страната/общността...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
     
 
 
     
 
сп. Български законник
бр.
5, май 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 12 - 18 май 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 28 април - 11 май 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
Експертис
ДВ, бр. 40, 13 май 2014 г.
 
  платен достъп