НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
 
БЮЛЕТИН

бр. 85
Юли 2014 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
 


ГФО 2013 г.

Публикувайте при нас

Вижте условията

 
     
 
Избрано от сп. "Български законник" - безплатна статия
 
     
  Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

 
  Лиляна ПАНЕВАданъчен консултант

 
  Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник - безплатна статия
 
     
  Възнаграждение за неотработени часове при сумарно отчитане

 
  Отговаря: Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

 
  Как се определя възнаграждението за установените неотработени часове при сумарно отчитане на работното време...

 
  към пълния текст...  
     
  Преобразуване на СД в ООД

 
  Отговаря доц. д-р Живко БОНЕВ - регистриран одитор

 
  Имам фирма, която от СД ще става ООД. Това как ще се отрази счетоводно, какви документи трябва да изготвя и трябва ли да правя отчети, докогато е СД...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител - безплатна статия
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 94-00-133 от 16.06.2014 г.


 
 
 
  Относно: Данъчно облагане и задължително обществено осигуряване при получаване на доходи без трудово правоотношение...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Министрество на финансите
№ 62-00-9 от 08.04.2014 г.


 
 
 
  Относно: Възникнали проблеми при начисляването на данък върху добавената стойност при внос на стоки...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
     
 
 
     
 
сп. Български законник
бр. 7, юли 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 7 - 13 юли 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 30 юни - 6 юли 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
Експертис
ДВ, бр. 56, 8 юли 2014 г.
 
  платен достъп