НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
 
БЮЛЕТИН

бр. 89
Декември 2014 г.

 

БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
 

    

ИЗДАТЕЛСКА ГРУПА "БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК" ВИ ПОЖЕЛАВА

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

 
 

    Семинара вече и на диск – проведен на 27.11.2014 г.        виж още

    Осигуряване с Аспасия Петкова и ЗКПО с Мина Димитрова

    5 часа и 40 минути запис. За абонати - БЕЗПЛАТНО!

 
     
 
Избрано от сп. "Български законник" - безплатна статия
 
     
  Разпределяне на дивиденти на физически лица

 
  Отговаря д-р Али ВЕЙСЕЛ – д.е.с., регистриран одитор

 
  Въпрос: Фирма „Х” ООД разпределя дивиденти в размер на 5000 лева в полза на две местни физически лица (по 2500 лв. за всяко лице). Фирмата удържа и внася данък в размер на 250 лева. Каква сума трябва да получат двете лица...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник - безплатна статия
 
     
  Обезщетение при заместване

 
  Отговаря: Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

 
  Има ли право на някакво обезщетение служител с договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ след прекратяване на заместването...

 
  към пълния текст...  
     
  Коригиране на грешка при неотразени данъчни документи в справка-декларация по ДДС

 
  Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

 
  Дружеството ни извършва продажби на физически лица, за които на основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС не издава фактури, а отчита продажбите с отчет по чл. 119 от закона...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител - безплатна статия
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 20-15-404 от 07.10.2014 г.


 
 
 
  Относно: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 3-2343 от 22.10.2014 г.


 
 
 
  Относно: Изисквания към фактурите съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
     
 
 
     
 
сп. Български законник
бр.
12, декември 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 8 - 14 декември 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 1 - 7 декември 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
Експертис
ДВ, бр. 102, 12 декември 2014 г.
 
  платен достъп