НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
 
БЮЛЕТИН

бр. 90
Януари 2015 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
 


    Семинарът по осигуряване и ЗКПО на диск – проведен на 27.11.2014 г.
       виж още

 
     
 
Избрано от сп. "Български законник" - безплатна статия
 
     
  Временно прекратена дейност на самоосигуряващо се лице (съдружник в ООД)

 
  Отговаря: Аспасия ПЕТКОВАексперт по осигуряване

 
  Въпрос: Майка, която се осигурява като самоосигуряващо се лице (съдружник в ООД), получава обезщетение за майчинство до навършване на 2-годишна възраст на детето...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник - безплатна статия
 
     
  Зачитане на неплатен отпуск при определяне на допълнителното възнаграждение

 
  Отговаря: Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

 
  Трябва ли да се зачете продължилият над една година неплатен отпуск при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит...

 
  към пълния текст...  
     
  Признаване за данъчни цели на разходи за бракувани СМЗ

 
  Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

 
  При пътнотранспортно произшествие са начупени стоково-материални запаси (СМЗ), които са бракувани с протокол за брак. Приложима ли е в случая разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗКПО...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител - безплатна статия
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 96-00-419 от 10.11.2014 г.


 
 
 
  Относно: Прилагане на данъчни амортизации...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 96-00-415 от 06.11.2014 г.


 
 
 
  Относно: ВОД по чл. 13, ал. 6 от ЗДДС...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
     
 
 
     
 
сп. Български законник
бр.
1, януари 2015 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 1 - 1 януари 2015 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 15 - 31 декември 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
Експертис
ДВ, бр. 4, 16 януари 2015 г.
 
  платен достъп