НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
 
БЮЛЕТИН

бр. 80
Февруари 2014 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
     
 

Новият Настолник на счетоводителя 2014
Излиза от печат през март 2014 г.

Вижте повече

Поръчайте тук

   
 

Запис на семинар – проведен на 21.11.2013 г.       виж още
ДДС с Мина Янкова и Осигуряване с Аспасия Петкова - 5 часа запис
За абонати - БЕЗПЛАТНО!

 
     
 
Избрано от сп. "Български законник" - безплатна статия
 
     
  Важни моменти при извършването на отсрочване и разсрочване на публични задължения

 
  Галина НИКОЛОВА юрист

 
  Производствата по отсрочване и разсрочване на публични задължения са изключително важни, тъй като имат за цел да защитят имуществото на длъжника от действия по принудителното изпълнение...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник - безплатна статия
 
     
  Документиране продажбата на лек автомобил

 
  Христо ДОСЕВ - д.е.с.

 
  Следва ли при продажба на лек автомобил във фактурата да се посочват на отделен ред местният данък и нотариалната такса, както е при недвижимите имоти...

 
  към пълния текст...  
     
  Зачитане на трудовия стаж при работа на различни длъжности в едно предприятие

 
  Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

 
  Счетоводител напуска предприятието и работи на същата длъжност в друго предприятие. След половин година се връща в първото предприятие на длъжността началник-склад...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител - безплатна статия
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 3-3384 от 30.12.2013 г.


 
 
 
  Относно: Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 96-00-549 от 16.12.2013 г.


 
 
 
  Относно: Данъчно третиране при отписване на вземания по реда на чл. 37 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
 
сп. Български законник
бр. 2,
февруари 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 17 - 23 февруари 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 10 - 16 февруари 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
Експертис
ДВ, бр. 14, 18 февруари 2014 г.
 
  платен достъп