НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
 
БЮЛЕТИН

бр. 88
Ноември 2014 г.

СЕМИНАР

Безплатен за абонати

БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
 

27 ноември 2014 г. гр. София

Аспасия Петкова: „Актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване.”
Мина Димитрова: „Изменения и актуални моменти в ЗКПО и преобразуване на финансовия резултат.”

участие на място 90 лв. без ДДС
диск със запис 40 лв. без ДДС

 
     
 
Избрано от сп. "Български законник" - безплатна статия
 
     
  В кои случаи се назначава управител или контрольор на предприятие

 
  Галина НИКОЛОВА – юрист

 
  Управление на предприятие по трудов договор
Управителят на дружеството може правомерно да бъде назначен както по трудов договор, така и по договор за управление и контрол...


 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник - безплатна статия
 
     
  Издаване на удостоверения за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход

 
  Отговаря: Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

 
  Длъжен ли е работодателят при напускане на служителя да му издаде УП-2 или УП-3, без той сам да си го е поискал...

 
  към пълния текст...  
     
  Местоизпълнение на доставка на услуга за отдаване под наем на превозно средство

 
  Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

 
  Българска фирма отдава под наем за 6 месеца автомобил на лице, установено в трета страна. Кой член от ЗДДС е приложим при определяне местоизпълнението на доставката...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител - безплатна статия
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 96-00-328 от 22.08.2014 г.


 
 
 
  Относно: Корекция на ползван данъчен кредит...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Министрество на труда и социалната политика
№ 94-4103 от 22.07.2014 г.


 
 
 
  Относно: Отчитане на извънредния труд пред инспекцията по труда...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
     
 
 
     
 
сп. Български законник
бр.
11, ноември 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 10 - 16 ноември 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 3 - 9 ноември 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
Експертис
ДВ, бр. 94, 14 ноември 2014 г.
 
  платен достъп