НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
 
БЮЛЕТИН

бр. 81
Март 2014 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
 

Излезе от печат

Настолник на счетоводителя 2014


Вижте съдържанието

Поръчайте тук

ГФО 2013 г.


Публикувайте при нас

Вижте условията

 
     
 
Избрано от сп. "Български законник" - безплатна статия
 
     
  Важни моменти при преобразуването на дружества по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане

 
  Галина НИКОЛОВА юрист

 
  Преобразуването на дружества по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) представлява специфичен режим на преобразуване. Приложното му поле обхваща следните видове преобразуване на търговски дружества...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник - безплатна статия
 
     
  Третиране по ЗДДФЛ на еднократна помощ, предоставена от работодателя при раждане на дете

 
  Отговаря: Христо ДОСЕВ - д.е.с.

 
  Моля да изясните от данъчно-осигурителна гледна точка еднократна помощ, предоставена от работодател за сметка на социалните разходи при раждане на дете в размер на 2400 лева, преведени по банков път, и по-конкретно...

 
  към пълния текст...  
     
  Счетоводно и данъчно третиране на наследяването на предприятие на ЕТ

 
  Отговаря д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор

 
  Счетоводител напуска предприятието и работи на същата длъжност в друго предприятие. След половин година се връща в първото предприятие на длъжността началник-склад...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител - безплатна статия
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 20-21-10 от 14.01.2014 г.


 
 
 
  Относно: Облагане на доход от комисионна, получен от местно физическо лице...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 20-21-210 от 04.12.2013 г.


 
 
 
  Относно: Осигуряване на лице упражняващо свободна професия...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
 
сп. Български законник
бр.
3, март 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 10 - 16 март 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 3 - 9 март 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
Експертис
ДВ, бр. 23, 14 март 2014 г.
 
  платен достъп