НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
 
БЮЛЕТИН

бр. 82
Април 2014 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
 
    


Настолник на счетоводителя 2014

Вижте съдържанието

Поръчайте тук

 
     
 
Избрано от сп. "Български законник" - безплатна статия
 
     
  Особености при отчитането на дълготрайните и краткотрайните активи в бюджетните предприятия

 
  Иван ЗЛАТКОВд.е.с., регистриран одитор

 
  Особености в отчитането на дълготрайните активи
Този отчетен обект се отразява текущо в значителна степен така, както и в небюджетните предприятия. Различията не са големиа...


 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник - безплатна статия
 
     
  Данъчно третиране и счетоводно отчитане при напускане на съдружник

 
  Отговаря: д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с.

 
  ООД е с двама съдружници, единият напуска. Определен му е дружествен дял на стойност 120 хил. лв. Като част от тях се изплащат в пари, а за останалата получава земя, определена за 70 000 лв. Съгласно § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби...

 
  към пълния текст...  
     
  Уволнение по време на отпуск по болест

 
  Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

 
  Може ли да бъде прекратено трудово правоотношение от страна на работодателя, докато служителят е в отпуск поради временна неработоспособност, включително и в хипотезата на трудов договор...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител - безплатна статия
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 20-00-60 от 10.03.2014 г.


 
 
 
  Относно: Прилагане на разпоредбата на чл., 92, ал. 11 във връзка с ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Национален осигурителен институт
№ 91-01-87 от 28.03.2014 г.


 
 
 
  Относно: Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи по договори за управление и контрол...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
     
 
 
     
 
сп. Български законник
бр. 4,
април 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 14 - 20 април 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 7 - 13 април 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
Експертис
ДВ, бр. 34, 15 април 2014 г.
 
  платен достъп