НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
 
БЮЛЕТИН

бр. 86
Септември 2014 г.
АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ
2015 г. започнаБЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
 

Уважаеми колеги!

Български законник започва своята абонаментна кампания за 2015 г.
Вече 22 години осигуравяме надежна информация за счетоводната гилдия в страната. Доверете ни се отново за сигурно счетоводство.

Запознайте се с бонусите и отстъпките за комбинираните абонаменти на www.zakonnik.bg

 
     
 
Избрано от сп. "Български законник" - безплатна статия
 
     
  Задължения при прехвърляне предприятие на ЕТ между свързани лица

 
  Лиляна ПАНЕВАданъчен консултант

 
  Промяната на правната форма, под която се осъществява дадена независима икономическа дейност и свързаното с нея прехвърляне на собствеността върху съществуващите преди нея правни субекти (предприятия, дружества)...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник - безплатна статия
 
     
  Прекратяване на трудов договор с изпитателен срок

 
  Отговаря: Нина МАНОЛОВА - адвокат

 
  Започнах работа на 15 март 2014 г. в Център за спешна медицинска помощ като шофьор на санитарна линейка. Трудовият ми договор беше сключен на основание чл. 70, ал. 1 КТ на свободна щатна бройка със срок за изпитване 3 месеца...

 
  към пълния текст...  
     
  Данъчно третиране на услуга

 
  Отговаря Ивайло КОНДАРЕВ - данъчен консултант

 
  Имам фирма, която от СД ще става ООД. Това как ще се отрази счетоводно, какви документи трябва да изготвя и трябва ли да правя отчети, докогато е СД...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител - безплатна статия
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 3-1197 от 12.05.2014 г.


 
 
 
  Относно: Начин на документиране и доказване извършването на транспортна или спедиторска услуга съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Министрество на труда и социалната политика
№ 26-892 от 14.03.2014 г.


 
 
 
  Относно: Целият стаж ли на служителя, придобит при работодателя, в това число на различни места и длъжности, се взема предвид при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
     
 
 
     
 
сп. Български законник
бр.
9, септември 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 8 - 14 септември 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 1 - 7 септември 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
Експертис
ДВ, бр. 76, 12 септември 2014 г.
 
  платен достъп