НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
 
БЮЛЕТИН

бр. 87
Октомври 2014 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
 

АБОНАМЕНТ 2015

Вече 22 години осигуравяме надежна информация за счетоводната гилдия в страната.

Запознайте се с бонусите и отстъпките
на www.zakonnik.bg

СЕМИНАР

Безплатен за абонати

„Актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване.
Изменения и актуални моменти в ЗКПО и преобразуване на финансовия резултат.”

участие на място 120 лв. без ДДС
диск със запис 40 лв. без ДДС

 
     
 
Избрано от сп. "Български законник" - безплатна статия
 
     
  Изплащане нощувки на шофьори, които нощуват в автомобилите си

 
  Отговаря: д-р Али ВЕЙСЕЛд.е.с., регистриран одитор

 
  Въпрос: Чл. 10, ал. 1 от Наредбата за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина прилага ли се за шофьори, които нощуват в автомобилите си, не в хотел...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник - безплатна статия
 
     
  Право на парично обезщетение поради временна неработоспособност при непълно работно време

 
  Отговаря: Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

 
  Има ли право на парично обезщетение поради временна неработоспособност работник с трудов договор при непълно работно време 2 часа, 5 дни в седмицата...

 
  към пълния текст...  
     
  Протокол по чл. 117 от ЗДДС при доставка на услуги

 
  Отговаря Ивайло КОНДАРЕВ - данъчен консултант

 
  Фирмата има лиценз за международен транспорт. При извършването на транспортна услуга България - Грузия или България - Азербайджан по чл. 30 от ЗДДС...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител - безплатна статия
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ М-26-00-51 от 17.06.2014 г.


 
 
 
  Относно: Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 3-1658 от 08.07.2014 г.


 
 
 
  Относно: Грешно нареден паричен превод от „С” ЕООД към „А„ ООД...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
     
 
 
     
 
сп. Български законник
бр.
10, октомври 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 13 - 19 октомври 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 6 - 12 октомври 2014 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
Експертис
ДВ, бр. 84, 10 октомври 2014 г.
 
  платен достъп